not necessarily about everything that i dropped off on the paper!: جوهر خودکارم

Sunday, January 22, 2006

جوهر خودکارم


من نمی دانم اثری از گارسیا لورکا را
اما می دانم فلز سرخ، انبار گندم و نام کیدمن بانوی هنرپیشه ی هالیوود را
من نمی دانم خوراکی از اسفناج را
اما می دانم واحد پول ژاپن، جانور تک سلولی و جزیره ای در شمال خلیج گرگان را
من نمی دانم مرکز کشور مالت را
اما می دانم فیلمی از بهروز افخمی با بازی نیکی کریمی، غده ای که تیروکسین ترشح میکند و میم انگلیسی را
من می دانم تله دام است؛ آباده از توابع استان فارس و سالنی نوعی فوتبال
من رمز جدول را اما هنوز نمی دانم و جوهر خودکارم هم دارد انگار تمام میشود

2 Comments:

Anonymous بهار said...

واوو... شوکه شدم. خیلی خوبه. توی یاهو نمیشه کامنت گذاشت و آدم احساس خفه‌گی می‌کنه.

11:25 AM  
Blogger برون كا said...

che khoob,vali chera ye mah?

7:49 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home